หลายคนที่คิดจะปลูกต้นไม้ที่บ้านมักจะนึกถึงคำถาม การปลูกต้นไม้ที่บ้านปลอดภัยหรืออันตรายแค่ไหน? ติดตามเราเพื่อหาคำตอบกันเร็ว

หลายคนที่คิดจะปลูกต้นไม้ที่บ้านมักจะนึกถึงคำถาม

แสงแดดและต้นไม้ในบ้าน

นอกเหนือจากการเลือกพืชที่เหมาะสมแล้วพื้นที่สำหรับพืชในร่มยังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสม ควรพิจารณาว่าต้นไม้ที่ปลูกต้องการแสงแดดมาก หากเป็นพืชในร่มและไม่ชอบแสงแดดแนะนำให้วางมุมสวนของบ้านให้ห่างจากแสงแดดโดยตรง อย่าวางต้นไม้ไว้ใกล้หน้าต่างเพราะมีแสงแดดส่องเข้ามาใกล้หน้าต่างได้ง่าย แต่ถ้าเป็นพืชที่นิยมปลูกตามบ้านทั่วไปหรือพืชที่ต้องการแสงแดดแนะนำว่าควรปลูกไว้กลางแจ้งในบริเวณที่สามารถรับแสงแดดจากธรรมชาติได้อย่างเพียงพอ ตัวอย่างเช่นการจัดสวนกระถางบนขอบหน้าต่างในห้องนั่งเล่น แต่ถึงแม้จะปลูกในบ้าน แต่ไม้กระถางก็ควรให้แสงแดดส่องถึงภายนอกได้บ้างตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้พืชได้รับแสงธรรมชาติในปริมาณที่เพียงพอเพื่อให้มีการเจริญเติบโตสูงสุด

รดน้ำอย่างไรให้พืชเจริญเติบโตดี

การรดน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญในภูมิทัศน์สวนใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้กลางแจ้งพืชในร่มต้นไม้ใหญ่ หรือชนิดเล็กกว่านั้นทุกคนต้องคำนึงถึงปริมาณการรดน้ำที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด สิ่งนี้จะส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้และแสงแดดที่เพียงพอ โดยเฉพาะพืชที่เหมาะกับการตกแต่งบ้านส่วนใหญ่เป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ำมาก อย่างไรก็ตามควรให้ความสนใจอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ เนื่องจากน้ำมากเกินไปอาจทำให้รากเน่าหรือส่งผลต่อการเจริญเติบโตของส่วนต่างๆของต้นไม้ได้ เพียงฉีดพ่นด้วยขวดน้ำเล็ก ๆ ตามใบก็เพียงพอแล้ว หรือไม้บางชนิดต้องการน้ำเพียงสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเท่านั้น ก่อนปลูกต้นไม้ควรหาข้อมูลเพื่อพิจารณาว่าพืชชนิดใดควรได้รับการดูแล เพื่อให้ต้นไม้ได้เติบโตได้ดีและอยู่คู่กับครอบครัวไปนาน ๆ มีความสวยงาม รับออกแบบบ้าน